Mokyklos g. 24, Švenčionėliai, LT-18220 Švenčionių r.
+370 387 31312
rastine@skmg.lt

Archyvo paslaugos

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos svetainė

Nuo 2023 m. gegužės 1 d. pažymėjimų ir brandos atestatų dublikatai išduodami tik elektroniniu formatu.

  • Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs pažymėjimą, brandos atestatą, jo priedą ar brandos atestato (diplomo) priedą, jo dublikatą, išduotą iki 2023 m. gegužės 1 d., mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti skaitmeninį pažymėjimą ar skaitmeninį brandos atestatą, nurodydamas originalo ar jo dublikato (sudaryto blanke ar popieriuje) išdavimo metus. Skaitmeniniai pažymėjimai ar skaitmeniniai brandos atestatai išduodami vadovaujantis mokyklos saugomais veiklos dokumentais (nekeičiama nei asmens pavardė, nei kt. duomenys).
  • Jei asmuo prašo pakeisti pažymėjimo, brandos atestato ir jo priedo dublikatą, sudarytą/spausdintą popieriuje ar blanke, į atitinkamą skaitmeninį, prie prašymo prideda (sugrąžina) keičiamo dokumento dublikatą.
  • Jeigu dublikatą užsako kitas asmuo, jis privalo pateikti įgaliojimą dublikatui užsakyti.
  • Užsisakyti išsilavinimą patvirtinančio dokumento dublikatą galima pateikus prašymą dublikatui gauti (galima užpildyti gimnazijos raštinėje arba atsiųsti el. paštu: mindaugo.gimnazija.svnc@gmail.com).
  • Dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Prisijungti ir peržiūrėti, atsisiųsti savo el. pažymėjimo dublikatą galite per www.dakpr.smm.lt -> Skaitmeninių dokumentų paieška (meniu punktas) -> Elektroniniai valdžios vartai (melsvas mygtukas). Nuoroda čia

Antras būdas peržiūrėti/atsisiųsti savo el. pažymėjimo dublikatą, nesijungiant per Elektroninis valdžios vartus, yra www.dakpr.smm.lt -> Skaitmeninių dokumentų paieška (meniu punktas) -> Jei norite atsisiųsti/peržiūrėti dokumentą, suveskite kodą (langelio pavadinimas) -> Atsisiųsti (spaudžiate mygtuką). Skaitmeninį pažymėjimo kodą pasako mokykla, jei jūs to prašote.

Nuoroda čia

Dėl informacijos apie išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimą kreiptis į archyvo tvarkytoją Astą Smuikienę (el. p. asta.smuikiene@gmail.com, mob. tel. 8 629 28601).

Gimnazijos archyvo prašymų formos: