OLWEUS mokykla
Programos
Projektai

AD apsauga

Gerbiami svetainės lankytojai, svetainėje yra publikuojamos mokykloje vykstančių viešų renginių foto nuotraukos ir asmenų atvaizdai. Asmenys, pageidaujantys pasinaudoti „teise būti pamirštam“ (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, 2016 m. gegužės mėn. 24 d.) turėtų kreiptis į svetainės administratorių.

Lankytojai

Comenius

EU_flag_LLP_EN-01

Tarptautinis Comenius projektas – vėl Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje!

Click, please!

Švietimo mainų paramos fondui paskelbus konkursą nusprendėme dalyvauti Comenius programoje, skirtoje mokykliniam ugdymui. Jos tikslas yra pagerinti mokyklinio ugdymo kokybę ir sustiprinti europinę dimensiją, remiant tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą. Mūsų gimnazijos kelias į šį projektą nebuvo lengvas, nes norinčių dalyvauti mokyklų buvo net 200, o atrinkta tik 80. Po pirmojo bandymo mokytojų ir mokinių komanda, vadovaujama anglų kalbos mokytojos, projekto koordinatorės Jelenos Diatlovos, rankų nenuleido, vėl pildė anketas, kūrė planus ir pagaliau pasiekė tikslą – 2012-2014 metais Švenčionėlių Mindaugo gimnazija vėl dalyvauja tarptautiniame Comenius projekte.
Comenius daugiašalė mokyklų partnerystė – tai bendradarbiavimo tarp kelių institucijų iš skirtingų šalių projektas, orientuotas į užsienio kalbų mokymąsi ir bendradarbiavimą. Projekto metu šalių mokiniai ir mokytojai išsirenka abipusiai įdomią ir aktualią temą bei dirbdami drauge gamina bendrą partnerystės produktą.
2012-2014 metais vykdomas Comenius projektas finansuojamas ES lėšomis, veiklą koordinuoja Rumunijos mokykla, o mūsų partneriai yra mokyklos iš Lenkijos, Italijos, Ispanijos, Turkijos ir Vokietijos. Projekto tema – „Jaunimas be sienų – migracija Europoje“, jis pradėtas vykdyti dėl Europoje ir visame pasaulyje sprendžiamos problemos – migracijos. Vis daugiau šeimų ir jaunimo išvyksta iš savo gimtosios šalies, migracijos įtaka vaikams ir jaunimui yra labai juntama, todėl šalims būtina kalbėtis – klausti ir ieškoti atsakymų, domėtis vykstančiu procesu, mokiniai skatinami būti atsakingais Europos piliečiais, kurie privalo žinoti migracijos privalumus ir trūkumus. Tai proga skatinti supratimą apie migracijos svarbą teigiamais ir neigiamais aspektais, nejausti neapykantos svetimšaliams, neturėti išankstinių nusistatymų ir stereotipų. Pasiekti to galima tik dalinantis idėjomis, dirbant kartu tarptautinėse komandose, plečiant socialinį, mokomąjį ir kultūrinį akiratį, taip pat keliaujant į kitas šalis projekto metu. Taigi, projekto pagrindinis tikslas yra geriau pažinti vienas kitą, dirbant komandoje atrasti panašumus ir priimti skirtumus demokratijos kontekste, gauti reikiamų žinių apie teisinį migracijos pagrindą, padėti integruotis naujoje kultūrinėje aplinkoje. Mokiniai sužinos apie paauglių tradicijas ir gyvenimo būdą skirtingose šalyse, sukurs aplanką su CV ir motyvaciniu laišku, klausinės vieni kitų apie savo šalies istoriją ir kultūrą, bus skatinami rasti migracijos pėdsakus save šeimose, bendruomenėje, šalyje, mokysis imti interviu, kurs vaizdo filmus, leis dvikalbius informacijos biultenius su Europos įstatymais ir migracijos teisės aktais, dalyvaus mokomuosiuose žaidimuose, vakaronėse bei šventėse.
Taigi, projektas Comenius gimnazijoje startavo, mes tikimės puikaus komandinio darbo, gimnazijos bendruomenės pritarimo ir palaikymo, nepakartojamų įspūdžių susitikimuose su kitų šalių mokyklomis.

Projekto Comenius koordinatorė Jelena Diatlova ir projekto dalyvė Asta Činčikienė


Education Exchanges Support Foundation decided to call for tenders to participate in the Comenius program for school education. Its aim is to improve the quality of school education and to strengthen the European dimension in support of international education cooperation and mobility. Our gymnasium way to this project was not easy, because the schools were willing to participate in as many as 200, and selected only the 80th After the first test of teachers 'and students' team, led by English teacher, project coordinator Jelena Diatlovos, hands did not give again, questionnaires, made plans and finally reached its destination – 2012-2014 year Švenčionėliai Mindaugas Gymnasium again participate in the international Comenius project. Comenius Multilateral School Partnership – a collaboration between several institutions from different countries, a project focused on foreign language learning and collaboration. During the project, students and teachers of countries elect a mutually interesting and relevant to the topic and working together produces the overall Partnership product.
2012-2014 was carried out in the Comenius project is financed by EU funds, coordinated by theRomanian school, and our partners are schools from PolandItalySpainTurkey and Germany. The project's theme – "Youth Without Borders – Migration in Europe," he started in on Europe and around the world solve problems – migration. More and more families and young people leave their home countries, migration on children and young people is felt, therefore, the parties need to talk to – to ask questions and search for answers, be interested in a process, students are encouraged to be responsible European citizens, who must be aware of the pros and cons of migration. It is an opportunity to promote awareness of the importance of the migration of positive and negative aspects, feel hate foreigners, without prejudices and stereotypes. Reaching it can only be sharing ideas, working together in international teams, expanding the social, educational and cultural horizons, as well as traveling to other countries during the project. Thus, the main objective of the project is to get to know one another, working as a team to discover the similarities and differences in a democratic context, to obtain the necessary knowledge of the legal framework for migration, to help integrate the new cultural environment. Students will learn about the traditions and adolescents living in different countries, create a folder with a CV and covering letter, asks questions of each other about their country's history and culture will be encouraged to find a trace of self-migration family, community, country, to learn how to interview, rate videos, make bilingual information biultenius with the law and immigration law, will participate in training games, vakaronėse and festivals.

Thus, the Gymnasium started a Comenius project, we look forward to excellent teamwork, high school community approval and support, unique experiences in meetings with schools in other countries.

Comenius Project Coordinator Jelena Diatlova and project participant Asta Činčikienė

Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 13.05 - 13.50
7. 14.00 - 14.45
8. 14.55 - 15.40

Kalendorius
2022 m. rugpjūčio mėn.
Pr A T K Pn Š S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archyvas
Kategorijos