Mokyklos g. 24, Švenčionėliai, LT-18220 Švenčionių r.
+370 387 31312
rastine@skmg.lt

Savivalda

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos svetainė

Gimnazijos taryba

PirmininkasAlina Bura

Nariai:

Tėvai:
 1. Irma Biciulevičienė
 2. Loreta Chaleckienė
 3. Julija Martinkevičienė
 4. Dovilė Žižienė
Mokytojai:
 1. Alina Bura
 2. Eugenijus Karneckas
 3. Zita Karneckienė
 4. Daiva Taluntienė
Mokiniai:
 1. Rugilė Chaleckaitė (IIa)
 2. Jurgita Medelytė (IIIa)

Mokytojų taryba

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Gasparevičienė

Nariai: mokytojai, bibliotekos vedėjas, socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos specialistas.

Metodinė taryba

Pirmininkė Asta Činčikienė

 1. Lietuvių kalbos ir literatūros – Asta Činčikienė
 2. Užsienio kalbų – Jelena Rimkienė
 3. Gamtos ir tiksliųjų mokslų – Natalija Jankovska
 4. Dorinio ugdymo, socialinių mokslų, menų, technologijų ir kūno kultūros – Angelė Maliavkienė
 5. Pradinių klasių– Rita Jusienė