Mokyklos g. 24, Švenčionėliai, LT-18220 Švenčionių r.
+370 387 31312
rastine@skmg.lt

Pedagogai

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos svetainė

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos
pedagoginių darbuotojų sąrašas

 

 

Eil. Nr.Mokytojo vardas, pavardėPareigybė, kvalifikacinė kategorija
1.Ramunė BankauskienėLietuvių kalbos mokytoja metodininkė
2.Alina BuraInformacinių technologijų mokytoja metodininkė
3.Viktorija CijūnelienėSocialinė pedagogė metodininkė
4.Edita ČebručenkienėVyr. pradinio ugdymo mokytoja, specialioji pedagogė
5.Jūratė ČepulienėPradinio ugdymo mokytoja metodininkė
6.Stanislava ČerniauskienėIstorijos mokytoja metodininkė
7.Rita ČinčikienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
8.Asta ČinčikienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
9.Danutė DrėgvienėPradinio ugdymo mokytoja metodininkė
10.Irena DoviakovskienėMatematikos mokytoja metodininkė
11.Vida DindienėMatematikos mokytoja metodininkė
12.Teresė DudėnaitėMatematikos mokytoja metodininkė
13.Daiva GaidamavičienėGamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja metodininkė
14.Rita GasparevičienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė
15.  
16.Nijolė GudelienėChemijos mokytoja metodininkė
17.Renata GrigianecienėŠokio mokytoja metodininkė
18.Natalija JankovskaChemijos mokytoja metodininkė
19.Liudmila JakubcevičRusų kalbos vyr. mokytoja
20.Jolanta JuknienėPradinio ugdymo mokytoja metodininkė
21.Rita JusienėPradinio ugdymo mokytoja metodininkė
22.Irena KaniušienėGamtos ir žmogaus, biologijos, geografijos mokytoja metodininkė
23.Nijolė KapačinskienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė
24.Eugenijus KarneckasFizikos mokytojas metodininkas
25.Zita KarneckienėAnglų, vokiečių kalbų mokytoja metodininkė
26.Alfreda KarovackienėDailės, rusų kalbos vyr. mokytoja
27.Daiva Veronika KašinaDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
28.Jolanta KlipčiuvienėAnglų kalbos mokytoja metodininkė
39.Alė KrinickienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
30.Angelė MaliavkienėPradinio ugdymo, dailės mokytoja metodininkė
31.Jekaterina MatulevičienėŠokio mokytoja metodininkė
32.Laimutė MartinkevičienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
33.Janina MikėnienėMatematikos mokytoja metodininkė
34.Joana NalivaikienėMatematikos mokytoja metodininkė
35.Rasa NalivaikienėMatematikos mokytoja metodininkė
36.Rasa NalivaikienėPradinio ugdymo mokytoja metodininkė
37.Gintaras NalivaikaInformacinių technologijų mokytojas metodininkas
38.Rita NemeikienėSocialinė pedagogė metodininkė
39.Ona OrechovienėIstorijos mokytoja metodininkė
40.Daiva PanavienėFizinio ugdymo mokytoja metodininkė
41.Sigita PavliukevičienėPradinio ugdymo mokytoja metodininkė
42.Margarita PetkūnienėPradinio ugdymo mokytoja metodininkė
43.Andrejus PodvoiskisFizinio ugdymo mokytojas metodininkas
44.Jurgita PolitienėGeografijos, ekonomikos mokytoja metodininkė
45.Birutė RadziulienėAnglų kalbos mokytoja metodininkė
46.Jelena RimkienėAnglų kalbos mokytoja metodininkė
47.Ina StvolienėAnglų kalbos mokytoja metodininkė
48.Agnė ŠalnienėMuzikos mokytoja metodininkė
49.Inga Šimkavičiūtė-KukulskienėLietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
50.Žydrė ŠiekštelienėPradinio ugdymo mokytoja metodininkė, vyr. logopedė
51.Mindaugas ŠvereikaFizinio ugdymo mokytojas metodininkas
52.Irena UlevičienėRusų kalbos mokytoja metodininkė
53.Daiva TaluntienėPradinio ugdymo mokytoja metodininkė
54.Vilhelmina UrbonienėEtikos mokytoja ekspertė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
55.Giedra UmbražiūnienėTikybos mokytoja metodininkė, istorijos vyr, mokytoja
56.Daiva UzialienėDirektorė, istorijos mokytoja metodininkė
57.Gitą UzialienėVyr. technologijų, fizikos mokytoja
58.Nijolė VainorienėAnglų, vokiečių kalbų mokytoja metodininkė
59.Jelena VaiškūnienėTechnologijų mokytoja metodininkė
60.Vita VolskienėAnkstyvojo anglų kalbos ugdymo vyr. mokytoja
61.Andžela ZenkevičienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
62.Laimutė ŽemaitienėPradinio ugdymo mokytoja metodininkė